Doubt by Raju raj

Hamari shali punam kumari ki balvivah hone ja rha h kirpya us vivah ko rokie. ...name. punam kumari. .. Fathers name. asok shah.....village. muskipur kothi gogri jamalpur